PROSCOM - Po?etna

Proscom je u potpunosti doma?a kompanija, sa sedi?tem u Beogradu. Bavi se integracijom, projektovanjem i realizacijom telefonskih i ra?unarskih sistema.

ip telefonija, kontakt centri, mrezna oprema, konferencijski sistemi, avaya

Visit: www.proscom.rs