Fizikalna terapija, kineziterapija, PRP - Pro Fizio ambulanta

Fizikalna terapija, kineziterapija, PRP - Krvna plazma, Bol u le?ima, O?te?enja ki?menog stuba, Degenerativne promene zglobova ...

Fizikalna terapija, PRP, Krvna plazma, Rehabilitacija, Kineziterapija, Terapeutski fitness, sportske povrede, ku?ne posete

Visit: www.profizio.rs