Centar Pasivna KucaCentar Pasivna Ku?a je udru?enje pravnih i fizi?kih lica osnovano za podporu i implementaciju energetske efikasnosti u zgradarstvu- koncepta isplative izgradnje i rekonstrukcije objekata prema standardu niskoenergetskih i pasivnih ku?a kao i obezbe?ivanje kvaliteta istih.

pasivna, kuca, pasivne kuce, eko, energetski pasos, toplotne pumpe, sertifikacija kuca, energetska efikasnost, energetski pregle,gradnja

Visit: www.pasivnakuca.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:26 Uhr | OnlineShoppingTotal.de