Paralel FestivalPARALEL, Beogradski Festival Subkulturenastao je iz potrebe za afirmisanjem alternativne popularne kulture, te promovisanjem speifi?nog modela interkulturalne saradnje i dru?tveno-kulturnih tvorevina koje nastaju u spoju lokalnog i globalnog, popularnog i marginalnog. Upravo su zato raznolike subkulture, metafora savremenog gra?anskog dru?tva, u kom razli?ite realnosti i urbani folklori PARALELno egzistiraju, stvaraju?i neverovatnu sinergiju u javnom prostoru.Tako?e, u vremenu op?teg ubrzanja i sveprisutne globalizacije, ?elimo da, koliko je to mogu?e, vratimo taj to?ak unazad ili makar ne zaboravimo na mesta i ljude, koji su decenijama formirali ovaj grad i nas u njemu, zato je svako izdanje festivala ujedno posve?eno i negovanju na?eg, autenti?nog u subkulturama, koje su upravo kao pravi globalni fenomen u sebe prihvatile i apsorbovale i mnogo lokalnog.PARALEL - Beogradski Festival Subkulture organizuje udru?enje "Subkultura

Paralel, Festival, Subkultura, Muzika, Grant, Hart, Beograd, Film, Strip, Radionice, Vizuelna, umetnost, Tribine

Visit: www.paralel.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:26 Uhr | OnlineShoppingTotal.de