Po?etna | MPK

Na?e preduze?e se bavi izradom delova dobijenih tehnologijom brizganja plastike, projektovanjem i izradom alata za duvanje i termoformiranje, kao i njihovim odr?avanjem.

mk trejd, mpk alatnica, brizganje plastike, izrada alata, plasti?ni delovi, alati i delovi

Visit: www.mpk-trejd.rs