MetroCert - Akreditovana laboratorija za etaloniranje

MetroCert je savremena akreditovana laboratorija za etaloniranje merila. Svojim obimom akreditacije obuhvatamo zapremine, zatim ure?aje za odr?avanje zadatih vrednosti temperature i vla?nosti vazduha i ure?aje koji svoj rad baziraju na spektrofotometriji.

etaloniranje pipeta, etaloniranje vaga, etaloniranje optickih velicina, etaloniranje termo komora

Visit: www.metrocert.rs