sanitetski prevoz nepokretnih i te?ko pokretnih pacijenata | Meditax prevoz

Sanitetski prevoz nepokretnih i te?ko pokretnih pacijenata po najvi?im standardima na teritoriji Srbije i u inostranstvu +381 (0) 62 8 939262 od 0-24h

meditax, sanitetski prevoz, prevoz pacijenata, transport bolesnika, osobe sa invaliditetom

Visit: www.meditax.rs