Ma?taonica - Centar za edukaciju dece, Po?ega - Srbija

SuanPan - Mentalna aritmetika je vid izvodjenja osnovnih ra?unskih operacija (sabiranje, oduzimanje, mno?enje i deljenje), koji ne uklju?uje nikakve fizi?ke i spolja?nje ...

SuanPan, Mentalna aritmetika, Pro Mens, Mastaonica, Montesori?

Visit: www.mastaonica.rs