RAS produkt |

"RAS PRODUKT" je preduze?e sa najve?im kapacitetom pakovanja ugostiteljskog ?e?era na Balkanu. Posedujemo: - Sertifikat upravljanja menad?mentom kvaliteta 9001-2008. - HACCP sistem kontrole u proizvodnji - Veterinarski izvozni broj za med 17035.

secer, med, marmelada, kasicice, mesaci, pakovanje ugostiteljskog secera, ras produkt, pozarevac, srbija

Visit: www.malopakovanje.rs