Kova?i? & Spai?PR agencija Kova?i?&Spai? uspe?no posluje u Srbiji i zemljama regiona od 2006. godine u oblastima odnosa sa medijima, korporativnih komunikacija i obuka za menad?ment i do sada je sara?ivala sa vi?e od 60 klijenata

Kova?i?, Spai?, pr, odnosi sa medijima, konsalting, medijski trening, liderstvo, krizna komunikacija, treninzi za menad?ment, komunikacione ve?tine, odnosi sa javnou, mediji, lobiranje, novinarstvo

Visit: www.kovacic-spaic.rs


Last Update: MEZ/CET 21.08.2017, 01:12:21 Uhr | OnlineShoppingTotal.de