Jak udarac za viruse - Imunoglukan P4H

Imunoglukan P4H je preparat za ja?anje imuniteta. Sadr?i prirodni polisaharid biljnog porekla imunoglukan, vitamin C i cink.

Imunoglukan, betaglukan, beta glukan, vitamin C, cink, beta glucan, glucan, glukan,

Visit: www.imunoglukan.rs