Ga & Ko company

Osnovna delatnost na?eg preduze?a je uvoz , izvoz i prodaja?opreme za industriju prerade mesa kao i za druge prehrambene industrije.

mesarski alati, lico swiss, klanicna oprema, dick, oks, mesare oprema

Visit: www.gako.rs