Naslovna - Festival nauke Beograd 2016 - od 15. do 18. decembra

Predstavlja, obja?njava i promovi?e nauku na na?in podjednako blizak i jasan svima, bez obzira na godine i obrazovanje.

science, nauka, znanost, festival, beograd, bilogija, fizika, psihologija, belgrade, cern, matematika, psihologija, genetika, dnk, nasa, geologija

Visit: www.festivalnauke.rs