O nama - DRVO HOMOLJEDRVO HOMOLJE je porodi?na firma za proizvodnju rezane gra?e koja jezapo?ela sa radom 2001. godine. U po?etku delatnost je bila ino-transport rezane gra?e, a od 2005. godine pre?lo se na delatnost proizvodnje sirove rezane gra?e od bukovog drveta

Porodi?na firma, rezana gra?a, delatnost, proizvodnja, sirove, rezane gra?e, bor, ?agubica, po?arevac, beograd, republika srbija, proizvodni pogon, bukovo drvo, industrija name?taja, gra?evinarstvo, izvov, zemlje evropske unije

Visit: www.drvohomolje.rs


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:50 Uhr | OnlineShoppingTotal.de