City Hostel | Po?etna

City Hostel je najve?i, najmoderniji i najpovoljniji hostel u gradu na savr?enoj lokaciji izme?u istorijskog centra grada, Petrovaradinske tvr?ave, Univerziteta i sportskog i poslovnog centra SPENS

City Hostel, Hostel Novi Sad, najpovoljniji

Visit: www.cityhostel.rs