Beogradski Manifest

Asocijacija Beogradski Manifest i JP Beogradska tvr?ava, od 27. do 29. maja 2016. godine organizuju i predstavljaju prvi ?Beogradski manifest?, veliki festival manifestacija, degustacija i destinacija na Kalemegdanu.

Fastival, festivali, festivals, beograd, beogradski manifest, manifest

Visit: www.beogradskimanifest.rs