ASTAS - Udru?enje za artroskopsku hirurgiju i sportsku traumatologiju Srbije

Primarni cilj ASTAS-a udru?enja za artroskopsku hirurgiju i sportsku traumatologiju Srbijeje obrazovanje mladih lekara koji su zainteresovani za artroskopiju

astas, medicina, udru?enje, artroskopska hirurgija, sportska traumatologija, Srbija

Visit: www.astas.rs