Advanced Software, medicinski softver, poslovni softver

Advanced Software se bavi razvojem softvera za manja i srednja preduze?a, medicinske ustanove i firme koje se bave prodajom proizvoda i usluga.

Kardio Medika, Esamed, Bawariamed, Medikaas, Medikas, Advanced Manager, poslovni softver, medicinski softver

Visit: www.advancedsoftware.rs