Memphis ?kola engleskog jezika | The ART of teaching?kola engleskog jezika ?Memphis? osnovana je 1994.godine kao privatno preduze?e za pru?anje usluga iz oblasti prosvete, pre svega u okviru korporativne edukacije. Originalni pristup, profesionalnost i kvalitet nastave omogu?ili su nam da uspe?no saradjujemo sa brojnim republi?kim i gradskim ustanovama, javnim i privatnim preduze?ima, stranim predstavni?tvima, revizorskim firmama, osiguravaju?im dru?tvima i bankama.

skola, memphis,, memfis, engleski jezik, skola engleskog, skola jezika, kurs, te?aj, evropska unija, evropske integracije, standardni, poslovni, specijalisti?ki, profesor, menad?er, interaktivna tabla, cef, savet evrope.

Visit: www.memphis.rs


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:50 Uhr | OnlineShoppingTotal.de