PO?ETNA - Melon Interactive|TV software|Melon Interactive nudi inovativna i brza softverska re?enja sa novim, druga?ijem pristupom re?avanja izazova koje poslovni procesi name?u. Na?i softveri se odlikuju user friendly intefejsom i koncipirani su tako da ne menjaju ustaljene navike korisnika, ali da ubrzavaju i pobolj?avaju poslovne procese.

analiza produktivnosti zaposlenih,radni ucinak zaposlenih,softver za merenje ucinka radnika,aktivnost zaposlenih,obrada media planovamedia planiranje,Automatizacija poslovnog procesa,software za automatizaciju procesa na TV,produkcija programa,softver za

Visit: www.melon.rs


Last Update: MEZ/CET 18.08.2017, 01:11:23 Uhr | OnlineShoppingTotal.de