Informacioni sistem apoteka op?tina javnih preduze?a restorana trgovinaCSA ad se bavi projektovanjem Informacionih sistema, izradom Aplikativnog SOFTWARE-a, izradom ra?unarskih mre?a, isporukom kvalitetnog HARDWARE-a za na?e korisnike,kompletan Informati?ki CONSULTING

csa.rs, informacioni, sistem, program, softver, apoteka, javno preduzece, opstina, trgovina, usluge, restoran, aplikacije, knjigovodstvo, plate, blagajna, maloprodaja, veleprodaja, autoinventar, likvidatura, fakturisanje, e-bank, prijemna kancelarija, mat

Visit: www.csa.rs


Last Update: MEZ/CET 24.08.2017, 01:13:26 Uhr | OnlineShoppingTotal.de