Centar za razvoj fotografije | Naslovna

Centar za razvoj fotografije je nevladina neprofitna organizacija osnovana sa misijom da radi na ostvarivanju uslova za pun i nesmetan razvoj fotografije i podizanje nivoa vizuelne kulture. Centra za razvoj fotografije je da slu?i kao informacioni i komunikacioni servis kojikoordini?eaktivnosti u oblasti fotografije radi ostvarenja njen

Centar, razvoj, fotografije, nevladina, neprofitna, organizacija, osnovana, misijom, radi, ostvarivanju, uslova, pun, nesmetan, podizanje, nivoa, vizuelne, kulture., Centra, slu?i, kao, informacioni, komunikacioni, servis, koji, koordini?e, aktivnosti, ob

Visit: www.crf.rs