LORENZO & KAKALAMBA - Restoran u Beogradu

Lorenzo i Kakalamba je porodi?an restoran savr?en i za organizovanje poslovnih ru?kova, ve?era i okupljanja. Lorenzo i Kakalamba je originalni prostor koji predstavlja jedinstvenu koncepciju sukoba izme?u Firence i Pirota.

Lorenzo i Kakalamba, restoran, hrana, ve?era, ru?ak, Gde se lepo jede

Visit: www.lk.rs