GBD D.O.O. - GBD D.O.OGBD je sistem integrator koji se od svog osnivanja 2005. godine bavi projektovanjem i kreiranjem prilago?enih re?enja u oblasti sigurnosnih i alarmnih sistema, automatskih vrata i prolaza, te sistema slabe struje. Projektujemo sigurnosna re?enja, prodajemo, ugra?ujemo i odr?avamo opremu vi?e renomiranih proizvo?a?a....

Automatska vrata (klizna, rotaciona, na potez, hermeti?ka, komorna), automatske barijere (turnikete, trokrake, rotacione, senzor, automatski prolazi), rotacione kapije, sigurnosna vrata, putne rampe, kontrola pristupa, evidencija radnog vremena, hotelski

Visit: www.gbd.rs


Last Update: MEZ/CET 18.08.2017, 01:11:23 Uhr | OnlineShoppingTotal.de