Dru?tvo mladih lingvista -Dru?tvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezi?ki stru?njaci me?usobno razmenjuju ideje, stavove i razmi?ljanja, ali i da se oni podstaknu na nau?na istra?ivanja u raznim lingvisti?kim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Dru?tva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i zna?aja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.Pridru?ite nam se!

Dru?tvo mladih lingvista, DML, ?

Visit: www.dml.rs


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:50 Uhr | OnlineShoppingTotal.de