Dezinfekcija | Dezinsekcija | Deratizacija | Fumigacija | Beograd | Srbija | EkoTim

EKO-TIM je firma specijalizovana za usluge iz domena DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE i FUMIGACIJE u oblasti komunalne higijene. Usluge vr?imo u Beogradu i celoj Srbiji.

dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, fumigacija, beograd, srbija, ekotim

Visit: www.ddd.rs