APL-Line d.o.o. |Softverska re?enja

Kompanija APL-Line d.o.o. bavi se razvojem i implementacijom softverskih re?enja kako bi unapradila nivo poslovanja svojih klijenata, kao i prodajom i servisiranjem Motorolinih PDA ure?aja, i ostalog hardvera koje koristi u svojim re?enjima.

apl line, ERP, softver, poslovni softver, softver za poslovanje, Motorola, APL-Line, WMS, MC70, MC65, Mobilna prodaja, APL ERP, APL BAR, projektovanje softvera, namenski softver

Visit: www.apl.rs