Zakon o porezu na dodatu vrednost (Zakon o PDV)ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS" br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - uskla?eni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - uskla?eni din. izn., 83/2015, 5/2016 - uskla?eni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - uskla?eni din. izn.)

propis, zakon, porez, dodata, vrednost, paragraf

Visit: www.pdv.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:07 Uhr | OnlineShoppingTotal.de