Darko Tusevljakovic

Objavio preko 20 minijatura, pri?a, novela i pesama u raznim ?tampanim i elektronskim ?asopisima i antologijama.2010. zavr?io svoj prvi roman, 'Senka na?e ?elje'.

darko tusevljakovic, tusevljakovic, senka nase zelje, senka na?e ?elje, darko tu?evljakovi?

Visit: www.darkotusevljakovic.com