JanusAtelierJanus Atelier je zalo?ba, katere jedro tvorijo ?tirje ?tudentje: skladatelja Matija Kre?i? in David Veber ter sodelavca Katja Kre?i? in Miha Banovec. Zalo?ba je bila ustanovljena z ?eljo neodvisno izdajati avtorsko glasbo in jo ponuditi poslu?alcem ter izvajalcem. Ime nosi po rimskem bogu Janusu, ki je upodobljen z dvema obrazoma - eden zre v preteklost, drugi v prihodnost, to pa je pomembna simbolika, povezana z zalo?bo in glasbo mladih skladateljev. Nove kompozicije se naslanjajo na tradicijo, hkrati pa iejo izrazno sve?ino sodobnosti in prihodnosti. Prav tako je pomembno poslanstvo zalo?be Janus Atelier pribli?ati novo glasbo poslu?alcem in izvajalcem. V?asih se zdi, da je sodobna klasi?na glasba preve?krat sama sebi namen, pozablja pa se na njeno poslu?alstvo. Glasba skupine Janus Atelier nima poglavitnega namena biti v?e?na mno?icam, temve? jo ?elijo njeni ustvarjalci predstaviti na na?in, da jo ima poslu?alec mo?nost sprejeti, razumeti ali odkloniti.

Janus Atelier je zalo?ba, katere jedro tvorijo ?tirje ?tudentje: skladatelja Matija Kre?i? in David Veber ter sodelavca Katja Kre?i? in Miha Banovec. Zalo?ba je bila ustanovljena z ?eljo neodvisno izdajati avtorsko glasbo in jo ponuditi poslu?alcem ter iz

Visit: www.janusatelier.com


Last Update: MEZ/CET 21.08.2017, 01:12:22 Uhr | OnlineShoppingTotal.de