DEM doo - Proizvodnja, servis i prodaja medicinskih aparata

Na? rad je usmeren u pravcu primene najnovije tehnologije kako bi na?i korisnici dobili usluge visokog kvaliteta koji zadovoljavaju zahteve moderne medicine.

DEM Novi Sad, prodaja medicinskih aparata, prodaja medicinske opreme, ekg aparati, defibrilatori, monitori telesnih funkcija, pulsni oksimetri, holteri, RTG aparati, RTG generatori, rentgen aparati, rentgen generatori, rentgen digitalizacija, RTG digitali

Visit: www.dem.rs