Najpovoljnije Knjige - Bookbridge Online - Internet knji?araKnjiga: Bizmark, ?an Pol Bled, 86-6157-007-0 - Biografije - Li?nost Bizmarka, nema?kog politi?ara i dr?avnika koji je veoma uticao na stvaranje velike Nema?ke (Drugog rajha), odrediv?i pritom u velikoj meri nema?ku politiku prema Balkanu i Srbiji, oduvek je bila interesantna istori?arima i obi?nom svetu. U ovoj knjizi ?italac ?e mo?i da proceni na sasvim osoben na?in pretenzije Nema?ke prema na?im prostorima, koje su u minulom veku dovele do dva krvava rata. Iscrpnu Bizmarkovu biografiju iz pera vrsnog istori?ara ?an-Pol Bleda napisano je u ovom naslovu.

Bizmark, ?an Pol Bled, Biografije, NNK internacional

Visit: www.bookbridge.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:26 Uhr | OnlineShoppingTotal.de