Tortury wczoraj i dzi?

Inkwizycja i jej wsp??czesne dziedzictwo. Dawne tortury - niekt?re stosowane s? r?wnie? dzisiaj. Ideologia tortur, narz?dzia i metody.

inkwizycja, tortury, ?ledztwo, narz?dzia tortur, Bernard Gui, madejowe ?o?e, strappado

Visit: www.tortury.tk