Dobrodo?li na zvani?nu prezentaciju TP Morava | Po?etna

Osnovna delatnost trgovinskog preduze?a MORAVA je snabdevanje maloprodajnih objekata robom ?iroke potro?nje na teritoriji grada Kragujevca i centralne ?umadije. Sedi?te firme je u Kragujevcu.

trgovina, trgovinsko preduze?e, morava, kragujevac, veleprodaja, maloprodaja

Visit: www.tpmorava.rs