Stratus Restoran

Stratus restoran koji u svom sastavu ima restoran i caffe-bar. Moderno opremljen ambijent sa kvalitetnim audio i video sistemom daje mogu?nost raznih vrsta prezentacija, banketa, koktela, muzi?kih i dramskih doga?anja.

restoran, bar, club, hrana, pice, drink, food, restaurant, menu

Visit: www.stratusclub.rs