Srbija kakvu ?elim!

Iskoristite priliku da ka?ete kako vidite ulogu kulture u razvojnim procesima i me?uodnos kulture sa siroma?tvom, obrazovanjem, rodnom jednakou i drugim oblastima!

UN Srbija kakvu ?elim UNDP Post2015 2015 post2015 Serbia we want srbijakakvuzelim kultura culture

Visit: www.srbijakakvuzelim.rs