SPA travel&service ? Vrnja?ka BanjaTuristi?ka agencija ?SPA Travel & Service? iz Vrnja?ke Banje se bavi:* Izdavanjem apartmanskog i hotelskog sme?taja u Vrnja?koj Banji* Prodajom aran?mana svih vode?ih turoperatera u na?oj zemlji* Organizovanjem izleta do atraktivnih lokaliteta u okolini Vrnja?ke Banje* Organizacijom savetovanja, seminara i kongresa* Prodajom polisa putnih osiguranja* Prodajom avio i autobuskih karata* Pru?anjem marketin?kih usluga (izradom svih vrsta propagandnih materijala ? kataloga, flajera, izrada logotipa, idejna re?enja, dizajn i kompletna priprema za ?tampu, kao i mogu?nost ?tampanja)* Prometom nekretninama u Vrnja?koj Banji. Business address: Spa travel d.o.o. Kneza Milo?a br.5, Vrnja?ka Banja Srbija, tel: +381 36 620 660, e-mail: office@spatravel.rs

turisti?ka agencija, spatravel, vrnja?ka banja, sme?taj, usluge, aran?mani, letovanje, zimovanje

Visit: www.spatravel.rs


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:51 Uhr | OnlineShoppingTotal.de