Sigma promet - ?areni svet plasti?nih mre?aSigma Promet je privatno preduze?e koje je osnovano 1991. godine u oblasti proizvodnje i prometa plasti?nih mre?astih proizvoda. Menad?ment i zaposleni u preduze?u imaju vi?egodi?nje iskustvo u struci i ?iroke me?unarodne poslovne kontakte.

Sigmapromet, mre?e, be?ej, hoby program, poljoprivreda, gra?evinarstvo, pakovanje, geotehnika, aquakultura, industrija, plasti?ne mre?e, platno za ograde, za?titne mre?e, ratarstvo, povrtartstvo, uzgoj ?ivotinja, privremene ograde, platno za skele, platno

Visit: www.sigmaprom.rs


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:11:52 Uhr | OnlineShoppingTotal.de