Refleksologija - Reflekso-terapija - Masa?a nogu

Refleksologija je izuzetno prijatna masa?a stopala koja le?i zamor, slabu cirkulaciju, depresiju, poreme?aj hormona kao i mnoga psihosomatske bolesti.

,Reflekso terapija,masa?a stopala,opu?tanje,stres i nervoza,problem sa cirkulacijom,lo?a cirkulacija,depresija,povi?en krvni pritisak,hipertenzija,poreme?aj hormona,psihosomatska oboljenja,uko?en vrat,bolovi u ki?mi

Visit: www.refleksologija.rs