KENGINKAN- ? - YOOKOSO- Welcome

kenginkan,kenjutsu,sanbokyodan-iaido,kenjutsu,yagyu seigo ryu iai ,zazen,yagyu shinkageru heiho,kenginkan,yagyu seigo ryu iai,yagyu shinkageryu heiho batto seiho,dojo5

kenjutsu,cengizalp,keisuke,sanbokyodan,kenginkan ,yagyu ,seigoryu,yagyu shinkageryu, owarikan sojutsu,kenjutsu,shinkageryu heiho,yagyu,sabre japonais,katana,koryu,tajimi

Visit: www.shinkageryu.tk