Pariski krugUmetni?ka agencija "Pariski krug" po?ela je sa radom 1990. godine pod nazivom agencija "Pikaso" sa sedi?tem u Pan?evu. To je bila prva galerija koja je organizovala multimedijalne simpozijume i likovne kolonije od 1994. do 2001. godine. Organizovala je pet kolonija, tri simpozijuma i preko 30 velikih izlo?bi u zemlji i inostranstvu.

Umetni?ka agencija Pariski krug

Visit: www.pariskikrug.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:08 Uhr | OnlineShoppingTotal.de