mojdenar.com - Finan?ni portal

mojdenar.com - Finan?ni portal z informacijami s 5. podro?ij: borzni trg, ban?ni?tvo, zavarovalni?tvo, leasing in davki.

borza, te?aj, delnica, obveznica, pid, investicija, investiranje, izra?un, bilanca, portfelj, graf, banka, hranilnica, deviza, te?aj, menjalni?ki, DEM, USD, rating, zamudne obresti, obresti, kredit, depozit, efektivna, inflacija, revalorizacija, amortizac

Visit: www.mojdenar.com