Po?etna - Medica nucleare

Centar za nuklearnu medicinu, Medica nucleare, postoji od 2003. godine. Od tada smo imali zadovoljstvo da uslu?imo gotovo 12 000 pacijenata.Nalazi se u samom centru grada, preko puta botani?ke ba?te. Vlasnik centra je Dr Slobodan Plani?, specijalista

scintigrafija, scintigrafija skeleta, scintigrafija kostiju, scintigrafija ?titaste ?lezde, scintigrafija srca u dvojnom optere?enju spect perfuzije miokarda

Visit: www.medicanucleare.rs