H100 - Ljudski kapital u kreativnoj, kolaborativnoj i ekonomiji znanja

Online magazin o razvoju ljudskih resursa, upravljanju, novim tehnologijama, kreativnom mišljenju, dizajnu i tehnologiji.

kreativno mišljenje, kreativnost, ekonomija deljenja, kreativna ekonomija, ljudski resursi, li?ni razvoj, upravljanje

Visit: www.madmarx.rs