..:: Udru?enje licenciranih lekara medicine sporta::..UDRU?ENJE LICENCIRANIH SPECIJALISTA MEDICINA Sporta su Lekari sa specijalizacijom iz medicine sporta Koji su licencirani od Lekarske komore SRBIJE Koja je jedina validna za licenciranje lekara . Zajednicki na? zadatak je da pomognemo u sprovodenju zakona o Sportu . Osnovna zamisao principa rada naseg udru?enja je da pobolj?a mehanizme za ucestvovanje javnosti u razvoju politike zdravstvene zastite u sportu , sportskim priredbama , putem saradnje sa vladom , ministarstvom zdravlja , ministarstvom sporta u cilju pobolj?anja kvaliteta usluga za korisnike krajnje - ucesnike sportskih priredba

sportista,premor,zamor, medicina, lekari, udruzenje, zakon, zakon o sportu, Sport, omladina, projekti, kancelarija za mlade, konkursi, strategije, stipendije, antidobing, odbojka, rukomet, fudbal,specijalist,medicina,sporta,sports,medicine

Visit: www.lekarimedicinesporta.rs


Last Update: MEZ/CET 18.08.2017, 01:11:24 Uhr | OnlineShoppingTotal.de