Preduze?e ?Lavani? doo se bavi profesionalnim ?ienjem i teku?im odr?avanjem higijene kancelarija i poslovnih objekata.

Preduze?e ?Lavani? doo se bavi profesionalnim ?ienjem i teku?im odr?avanjem higijene kancelarija, poslovnih objekata. Zagarantovana je najkvalitetnija usluga i najpovoljnija cena.

profesionalno pranje, tepiha, staza, obi?nih i trakastih zavesa, draperija, name?taja od mebla i ko?e, pranje, odr?avanje, fasada, ekolo?ka sredstva za ?ienje,

Visit: www.lavani.rs