Hotel PARK, kategorije 4* RumaHotel Park, kategorije 4* se nalazi u Rumi, samo 45 minuta od Beograda, 30 minuta od beogradskog aerodroma, 6 km od autoputa Beograd-Zagreb, 30 km od Novog Sada.

hotel, ruma, srem, vrdnik, irig, park, sme?taj, preno?i?te, restoran, beograd, aerodrom, nikola tesla, no?enje, vikend, paket, aran?man

Visit: www.hotelpark.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:08 Uhr | OnlineShoppingTotal.de