HOPEX INTERNATIONAL d.o.o.

HOPEX INTERNATIONAL d.o.o. je jedna od vode?ih kompanija u sektoru antikorozivne za?tite i edna od vode?ih gra?evinskih kompanija u Srbiji i regionu.

hopex,international,antikorozivna za?tita,gradjevinska kompanija u Srbiji

Visit: www.hopex-international.rs