Upravljanje medicinskim otpadom - Green&Clean Beograd

Green&Clean kompletno re?enje za upravljanje medicinskim otpadom zdravstvenim ustanovama bolnicama ili ordinacijama, sakupljanje i transport opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Green&Clean, greenclean.rs, greenclean, medicinski otpad, transport medicinskog otpada,sakupljanje, uklanjanje

Visit: www.greenclean.rs