DUKAT - prirodne vo?ne rakije

Dukat dunjeva?a, malinova?a i divlja kru?ka, prirodne vo?ne rakije koje proizvodi Porodi?ni podrum Radulovi?.

Srbija, Serbia, Dukat, dunjeva?a, malinova?a, divlja kru?ka, prirodne vo?ne rakije, quince, raspberry, wild pear, brandy

Visit: www.dunjadukat.rs